Fotleden är en gångjärnsled som gör att du kan böja foten främst i två riktningar, bort från kroppen, plantarflexion, och mot kroppen, dorsalflexion. Fotleden består av tre ben: det stora kupolformade benet vid toppen av foten, talus, nedre delen av skenbenet, tibia, och ett mindre ben, fibula.

Vi går mellan 5 000 och 10 000 steg varje dag och dessutom är det många av oss som utövar någon annan fysisk träning. Vi löper, gympar eller spelar fotboll och tennis. Eftersom våra fötter och vrister måste bära upp vår egen kroppsvikt är de mycket utsatta för skador.

Fotledens komplexitet beror på ligamenten som understödjer leden och dess vinkel. De hårda benknölarna på var sida fotleden skall ge den stabilitet som krävs för att fotleden skall kunna hålla upp vår kroppsvikt när vi står och går. Det finns ligament på var sida om fotleden vilka ger stabilitet och håller benen på plats och skyddar leden från onormala rörelser. Senor fäster benets muskler i foten och dessa ligger runt fotleden framifrån och bakåt. Hälsenan, även kallad Akillessenan, är vadmuskelns stora sena som löper på baksidan av fotleden och fäster på hälen.

”Stukade vrister är en av våra vanligaste muskuloskeletala skador”

Stukade vrister drabbar både atleter och motionärer. Stukningen är resultatet av en översträckning av ligamenten. Är översträckningen för kraftig kan ligamentet brista. En typisk stukning kan inträffa när du kliver på en ojämn yta eller utövar en sport eller annan fysisk aktivitet. I början känner du en stark smärta och det är vanligt att uppleva en ”poppande” känsla. Den akuta inflammationen leder till värk och svullnad i det drabbade området vilket beror på att de skadade blodkärlen läcker vätska till den intilliggande vävnaden.

Ligamentskadorna graderas från 1 till 3.

1. Mild stukning.

2. Måttlig stukning.

3. Allvarlig stukning, eller ligamentet är av.

Stukade vrister är vanligare när det redan finns en muskulär svaghet i fotleden eller om den skadats tidigare. Om smärtan i fotleden är stark eller ihållande kan det bli nödvändigt att röntga, för att försäkra sig om att inget ben i fot eller vrist är brutet. Ibland är det svårt att veta om smärtan och svullnaden beror på en allvarlig stukning eller brutet ben eftersom båda tillstånden kan ge liknande symptom. Efter det akuta skedet, när ligamentet brustit eller fotleden förskjutits, kan vristen bli instabil. Om detta inträffar kan skadan ge ytterligare skador på fotledens benytor. De flesta stukningar behöver 6 till 12 veckor för att läka. Det är viktigt att röra sig under läkningsprocessen för att motverka stelhet, men först när den akuta inflammationen har hämmats, vilket vanligen tar 7 till 10 dagar. Rörelser kan även underlätta läkningsprocessen genom att stimulera proprioceptionen. Denna är viktig för placeringen, känslan för position och rörelsen i fotleden, för att inte utveckla en svaghet i vristen och få långsiktiga problem.

fotledsproblem

Inflammation i senorna, så kallad tendonit, är en vanlig åkomma i vristen som kan uppkomma i samband med ett trauma. Hälsenan kan få bristningar om du tränar när senan är inflammerad, eller om du tidigare haft en inflammation i senan. Rehabiliteringen efter en stukning kräver både tid och engagemang för att du skall återfå samma styrka och rörelseomfång som före skadan. Tiden som krävs för rehabilitering beror på skadans omfattning och vilka delar som blivit skadade. Kiropraktisk behandling kan hjälpa dig att bygga upp normal flexibilitet i fotleder och vrister och arbetet med att stärka den mjuka vävnaden förebygger ärrvävnad. Din kiropraktor kan ge dig övningar för att behålla rörligheten och balansövningar för att stimulera de små nerverna i foten som hjälper dig att minimera riskerna för långsiktiga skador. Många olika faktorer kan ge smärta i vristerna, de vanligaste är platta fötter, avvikande benställning, hur du rör dig när du går och springer och vilka skor du använder. Dessa faktorer påverkar även din hälsa i ryggen, benen och knäna. De som tidigare har brutit eller skadat vristen och tvingats halta eller använda kryckor, vet att detta också kan påverka resten av kroppen. Effekterna syns inte bara i fot och vrist utan även i knä, höft, ryggrad och axlar. Det är viktigt att du låter en kiropraktor undersöka både den skadade vristen och resten av kroppen för att undvika långvariga problem.