Glädjen över en graviditet kan ibland störas av kroniska ryggbesvär. Stress och frustration kan bli följden som inte minskas av att många symptomdämpande mediciner ger oönskade biverkningar. Metoder som är drogfria är därför ett bra alternativ till smärtlindring när man är gravid. Värk och smärtor som uppstår i samband med graviditet kan lindras med kiropraktik.

 

De dramatiska förändringar som sker i en kvinnas kropp under graviditeten medför stora påfrestningar på ryggraden, bäckenet och ligament (ledband). När tyngdpunkten flyttas under graviditeten ökar belastningen på ryggraden. Vid en graviditet sker också snabba förändringar i kvinnans kropp i form av uppmjukning av leder, hormonförändringar och hållning som ändras. Därför får kvinnor ofta rygg- och bäckensmärtor, höftproblem och ischias under graviditeten. Kvinnor som behandlats med kiropraktik under graviditeten upplever sin förlossning som kortare och mindre smärtsam än vid tidigare förlossningar.

"De uppmjukade ligamenten orsakar instabilitet i lederna"

Redan tidigt i graviditeten utsöndras hormonet relaxin för att mjuka upp leder och ledband så att kvinnans kropp kan anpassas efter barnets tillväxt och förberedas inför förlossningen. När magen växer dras svankryggen framåt, vilket resulterar i att axlarna åker bakåt och huvudet framåt. Denna snedställning kan bland annat orsaka ryggsmärtor och spänningshuvudvärk. De uppmjukade ligamenten orsakar instabilitet i lederna vilket i sin tur ökar risken för smärta och ledskador.

foglossning1

Foglossning
Foglossning sker då bäckenlederna mjukas upp och är en naturlig process under graviditeten som alla kvinnor får i viss utsträckning. Det kan leda till smärtor i ländrygg och korsrygg, smärtor som ibland strålar fram mot ljumsken. Blygdbenet kan också kännas instabilt och göra ont med en spridning av smärtan längs insidan av låren. Smärtan kan förvärras vid rörelse, t ex när man går – stegen blir oftast kortare och gången vaggande. När man reser sig upp blir det en extra påfrestning på bäckenlederna som också kan ge smärta. Men inte alla kvinnor får besvär i sådan stor grad att bäckenet blir instabilt med symptom som visar på kraftig foglossning.

En normal graviditet svarar bra på kiropraktisk behandling. Kvinnor med kraftiga foglossningar däremot har mindre behållning av behandlingen. Konsultera gärna din kiropraktor om du upplever de här problemen eller är tveksam till om behandling kan hjälpa just dig. Låt inte tillståndet och smärtorna förvärras eller bli kvar längre än nödvändigt. De flesta problem kan underlättas även om man inte alltid kan reducera symptomen helt och hållet.

"Snedställning och obalans i bäckenet kan leda till att barnet lägger sig fel"

Att behandlas av en kiropraktor under graviditeten med hjälp av mjuk och specifik behandling framtagen speciellt för den gravida kvinnan är både säkert och bekvämt. Det får lederna och musklerna att röra sig bättre och på ett korrekt sätt. Behandlingen fokuserar även på ligament och vävnad runt bäckenet för att tillgodogöra barnet allt utrymme och finna bästa position inför förlossningen. Snedställning och obalans i bäckenet kan leda till att barnet lägger sig fel vilket ger en svårare förlossning och ökar risken för medicinska ingrepp.

foglossning2

Vi på KiropraktorCentrum har många års erfarenhet av behandling av gravida kvinnor. I England, där vi arbetade tidigare, är kiropraktisk behandling under graviditeten vanlig. Vi vill hjälpa blivande mödrar att bli fria från den smärta som anses vara en ”normal” del av havandeskapet. Vid fler frågor, kontakta oss på KiropraktorCentrum.

Information om Barn och kiropraktik