Alltför många människor lider av huvudvärk som mer eller mindre blir en del av deras vardag. Lider du av huvudvärk ska du kontakta en kiropraktor som kan hjälpa dig att bedöma hur du ska kunna få lindring. Många blir rädda för att de kan ha drabbats av en allvarlig sjukdom eftersom huvudvärk kan vara symptom på många olika åkommor. Spänningshuvudvärk är den vanligaste typen men det finns också andra former som t ex migrän och Hortons huvudvärk.

90% av all huvudvärk handlar om spänningshuvudvärk. Oftast upplevs den som en molande värk och de flesta har någon gång i livet känt av den. Människor i alla åldrar drabbas, även barn. Intensiteten i smärtan är ofta mild till måttlig men den kan också bli så intensiv att man varken fungerar hemma eller kan gå till jobbet.

Oftast upplevs spänningshuvudvärk som ett tryck eller band runt hjässan. Den bakomliggande orsaken är vanligen spända, ömma muskler och muskelfästen i huvud, nacke, skulderparti eller tinningar. Stress gör att kroppen mobiliserar resurser för att antingen möta eller fly en hotfull situation. Musklerna spänns för att kroppen ska kunna försvara sig mot hotet. Episodisk spänningshuvudvärk kan sitta i någon timme. Kronisk spänningshuvudvärk kan bli så belastande att den omöjliggör ett normalt liv.

Vanliga orsaker till spänningshuvudvärk
- lätta att identifiera och behandla effektivt

 • felaktig kroppshållning
 • dålig arbetsställning
 • monoton arbetsställning
 • brist på sömn
 • synfel eller undermålig belysning
 • negativa känslor som stress, oro eller ängslan
 • svängande blodsocker orsakat av brist på mat
 • brist på vatten
 • huvudet har utsatts för kyla
 • whiplashskada
 • tandgnissel

"Första steget till att lösa problemet med huvudvärk är att finna orsaken"

Behandling av spänningshuvudvärk
Att ta en huvudvärkstablett kan hjälpa för tillfället men eliminerar inte orsaken till problemet. Vanligt är att leder och muskler i nacken är stela därför är det viktigt att behandla det området. Din kiropraktor kan förbättra rörligheten av lederna och minska belastningen på musklerna vilket lindrar huvudvärken och hindrar den från att återkomma. Kiropraktorn ger dig också råd om:

 • hållning
 • sovkudde
 • arbetsplatsen
 • övningar att göra hemma eller på arbetsplatsen
 • regelbundna avbrott vid ensidiga arbetsmoment
 • öronsnäcka eller headset vid telefonerande
 • stresshantering i form av mental avslappning
 • motion som t ex naturpromenader i skogen eller jogging


Orsak och behandling då stelhet är grunden för din huvudvärk

Stelhet kan sällan helt förebyggas. Orsakerna kan vara förslitningar på grund av tidigare skador eller ett arbete som kräver en viss belastning. Stress kan också vara en bidragande faktor. Allt detta kan leda till nedsatt funktion i leder och muskler som i sin tur ger dålig hållning. En kiropraktor behandlar stela leder genom justering eller manipulation för att minska muskelkramp och återställa rörligheten i området. Både akuta former av besvär som nackspärr och kroniska problem kan en kiropraktor behandla. Besvär som kan ge återkommande huvudvärk eller yrsel.

Första steget till att lösa problemet med huvudvärk är att finna orsaken. Kanske en gammal bilolycka eller en dålig hållning är det grundläggande problemet. Kiropraktorn ser till helheten och hjälper dig att finna grunden till just dina huvudvärksproblem. En person med återkommande problem i form av stelhet i nacke och axlar är t ex viktigt att undersöka noggrant för att konstatera att inte en snedställning i bäcken eller ländrygg ligger bakom huvudvärken.

har du huvudvark

Den som har gått hos en kiropraktor vet att behandlingen görs med speciella handgrepp, eller med hjälp av ett litet instrument, en aktivator som hjälper till att göra en stel led rörligare. Kiropraktorn kan även använda ”traktion” (mjuk töjning av nacken) som varsamt förbättrar rörligheten i stela leder, mjukdelsbehandling som stretching av för korta muskler eller triggerpunktsbehandling (behandling av spänningspunkter i muskeln). Ökad rörlighet i lederna förbättrar i sin tur blodcirkulationen vilket minskar både irritation, inflammation och värk.

Det är alltid viktigt att lyssna på sin kropps olika signaler för att hålla sig vid god hälsa. Värk eller smärta är aldrig ”normalt” utan det är kroppens sätt att uppmärksamma oss på att någonting är fel. Med rätt hjälp kan problemen oftast lösas eller förbättras för att vi ska kunna fungera i det dagliga livet. Det är dock viktigt att observera att ibland kan huvudvärk vara den första signalen på en underliggande sjukdom som behöver utredas ytterligare.  

Tveka inte att konsultera oss på KiropraktorCentrum om du lider av huvudvärk eller stelhet. Vi finns till för att hjälpa dig.