För vissa är en orolig mage, allergiska reaktioner eller känslighet för kemikalier tecken på stress. Andra får återkommande huvudvärk, spänningar i nacken, värkande rygg eller spända muskler. Oavsett hur du reagerar på stress så aktiveras ditt nervsystem och därför kan kiropraktisk behandling hjälpa dig.

Stress ger inte bara negativa utan även positiva effekter, beroende på hur du som individ hanterar den. Att öka på intensiteten i din fysiska träning kan resultera i bättre kondition och minskad övervikt, vilket gör dig hälsosammare och det är en positiv stress. I andra fall kan stressen leda till skador och trötthet.

Vår mentala status har en stor betydelse för hur kroppen mår, för vårt immunförsvar och vårt muskuloskeletala system. Medicinska studier har visat på en förbindelse mellan dessa tre system vilken kallas psyko-neuro-immunologi. Vi vet alla att olika händelser i livet som arbetsrelaterad stress, sorg, flytt eller bröllop, påverkar hur vår kropp fungerar.

Dagligen möter vi även stress i andra former, t.ex. dålig hållning, för mycket sittande, bilolyckor eller en gammal skada, som alla kan ge samma effekter på kroppen som mental stress. Men det är först när kroppen inte längre kan hantera eller kompensera stressen, som vi utvecklar värk, smärta, stelhet, sömnproblem, trötthet, irritation eller nervositet etc.

Kiropraktiska behandlingar kan naturligtvis inte ta bort alla stressmoment ur vår vardag, men den kan hjälpa dig att minska effekten som stressfaktorer har på din kropp.

Många studier har undersökt hur kiropraktiska justeringar kan påverka kroppens förmåga att anpassa sig till stress. En studie, från 2005, publicerad i Journal of Vertebral Subluxation Research, visade att kiropraktik kan påverka de grundläggande fysiologiska processer som påverkar stress och DNA-reparation. Dessa fynd ger en vetenskaplig förklaring till de positiva hälsoeffekter som rapporterats av många patienter som får kiropraktisk behandling.

Källa: Journal of Vertebral Subluxation Research 2005