På KiropraktorCentrum arbetar legitimerade kiropraktorer som har en internationellt godkänd utbildning. Vi är specialister på att diagnostisera, behandla och förebygga funktionsstörningar i det muskuloskeletala systemet (muskler och leder) och dess inverkan på nervsystemet.Det kiropraktiska arbetet utgår från att ge varje patient en behandlingsstrategi för att nå tre ändamål:

  1. Akut hjälp för att minska smärta så fort som möjligt för att kunna återgå till aktivitet och arbete.

  2. Stabilisering/rehabilitering för att öka kroppens förmåga till läkning.

  3. Förebyggande vård och hälsostrategier för att minska risken av återfall eller nya besvär samt för att optimera hälsan.


Vi arbetar för att hjälpa dig som anställd och patient till kortare sjukskrivning men också för att minska ditt behov av vård. En genomtänkt behandlingsplan tas gemensamt fram som är individuellt anpassad för dig i syfte att reducera antalet behandlingar på sikt till ett minimum.

"En av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning idag är ryggproblem"

I vår inriktning för friskvårdande insatser kan vi besöka det företag där du är anställd och föreläsa om den väsentliga roll ryggraden har vad gäller hälsa och stress. Du som anställd på företaget samt dina kolleger erbjuds också en kostnadsfri ryggundersökning i samband med föreläsning.

Vad avser förebyggande behandling och rehabilitering är våra patientarvoden 560kr för nybesök och 460kr för återbesök. Företaget där du är anställd kan ingå avtal med oss för att subventionera behandlingskostnaden för dig. Subventioneringen kan vara på hela beloppet, en viss del eller en viss summa. Subventioneringen räknas som en skattefri förmån för din arbetsgivare om det kan visas att behandlingen syftar till att du ska kunna fortsätta att förvärvsarbete. Det krävs inga läkarintyg istället ska din arbetsgivare visa behovet och syftet med behandlingen utifrån en individuell bedömning av dig där det kan röra sig om risk för sjukdom eller besvär som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan.

En av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning idag är ryggproblem, åtta av tio svenskar får någon gång i livet besvär med ryggen. Varje år kostar ryggproblem samhället miljontals kronor i sjukfrånvaro och vård.

En modern företagshälsovård bör därför inkludera kiropraktik som förebyggande behandling. Snabb och effektiv vård medför ofta lägre arbetsfrånvaro och sjukvårdskostnader. Fokus ligger på ökad hälsa och välbefinnande. En frisk medarbetare är det bästa för samhället som helhet, dig som anställd och för företag, myndigheter och andra institutioner.

Kontakta oss på KiropraktorCentrum för närmare diskussioner om vad vi kan bistå med för att hälso- och friskvård inom ditt företag ska vara så optimal som möjligt.