Många idrotter innehåller kroppskontakt, snabba vridningar och vändningar samt kroppspositioner som utsätter leder, ligament och muskler för stora påfrestningar. Skada uppstår oftast i vävnaderna vid specifik belastning i den inblandade ledens ytterläge. Behandlingen kräver därför specialkunskap inom kiropraktik.


Att behandla idrottsskador är en specialitet för oss på KiropraktorCentrum. Vare sig du är vardagsmotionär eller professionell idrottsutövare kan du få mer eller mindre svåra skador av ditt idrottande. Oavsett vilken grupp du tillhör är den allmänna benämningen idrottsskador och de är speciellt vanliga bland idrotter med hög intensitet, fart och kroppskontakt.

"Vissa idrottsskador går att förebygga medan andra är oundvikliga"

Många idrottsutövare blir tvungna att sluta med sin idrott medan andra inte kan prestera på högsta nivå därför att funktionen i kroppens leder och muskulatur är nedsatt. Idrottsutövare, elitidrottare såväl som motionärer, kan tvingas till träningsuppehåll som leder till att förberedelser och mål fördärvas. Oavsett anledning kan träningsuppehållet bli onödigt långt när utövaren inte svarar på vanliga medicinska behandlingsmetoder. Specialistutbildade, legitimerade kiropraktorer har just den kunskap som krävs för att undersöka, behandla och förebygga idrottsskador. Varje idrottsskada är unik och måste undersökas och behandlas därefter.

idrottsskador

Framåtsträvande aktiva, samt deras tränare och läkare, börjar inse att smärtlindrande mediciner inte är svaret. Medicinering döljer oftast symptomen och ”lurar” idrottaren att göra rörelser som kan försämra skadan. Idrottsutövare, oavsett nivå, bör därför konsultera en kiropraktor för att diagnostisera, behandla och återställa ryggradens och andra leders funktion till det optimala.
Efter ett sommar- eller juluppehåll behöver kroppen tid att anpassa sig till ökad fysisk aktivitet. För vardagsmotionären är det just säsongsbetonade fritidsaktiviteter som orsakar många idrottsskador, t ex innebandy, fotboll, squash och badminton. Vanligt är också att man som vardagsmotionär inte utövar idrotten mer än en gång per vecka. Oavsett nivå uppstår skador oftast genom:

  • Närkontakt - kollision eller tackling av medspelare, t ex inom ishockey, bandy, fotboll.
  • Enformiga rörelser inom idrotter som t ex tennis, gymnastik, konståkning, rörelser som på sikt sliter extra mycket på kroppens olika strukturer och mer eller mindre tränade kroppar.
  • Upprepad belastning av vissa muskler och leder som, oavsett idrott, kan skapa liknande besvär, t ex vid höjdhopp, långdistanslöpning, tresteg.

"Problem i ryggraden försämrar inte bara den normala rörelseförmågan"

Minst lika viktigt som att behandla idrottsskador inom idrotten är att tänka förebyggande. Vuxna och ungdomar som tränar flitigt behöver kiropraktisk stödbehandling för att förebygga skador. Genom att arbeta för en bättre funktion i kroppens neurologiskt viktigaste leder (i ryggens kotpelare) och kombinera det arbetet med bra kosthållning, stretching och anpassad träning, kan man idrotta med reducerad risk för skador.
Problem i ryggraden och andra leder försämrar inte bara den normala rörelseförmågan i kroppen utan också styrkan, reflexerna och uthålligheten som krävs för en hög prestationsnivå. Därför används kiropraktik idag av många elitidrottare för att förbättra funktion och prestationsförmåga och för att minska skaderisken. Fotbollslag i engelska Premier League, italienska fotbollslaget AC Milan, Lance Armstrong, Tyson Gay, Tiger Woods för att nämna några, använder alla kiropraktisk behandling.     

Många idrottsutövare kommer kontinuerligt till oss på KiropraktorCentrum för att behandlas, förebygga skador och se över sin kroppsliga hälsa. Ta kontakt med oss om hur du kan förebygga skador och fortsätta idrotta utan onödiga uppehåll i din vardagsmotion eller idrottskarriär.