Problem med armbågen kallas i folkmun tennisarmbåge (lateral epikondylit) eller golfarmbåge (medial epikondylit). Dessa åkommor handlar om skador på utsidan eller insidan av armbågen där reaktionen är smärta och ibland svullnad. Den bakomliggande orsaken kan vara spänningar i armen under en längre period, men ibland hittas ingen direkt orsak.

Om man drabbas av tennisarmbåge (lateral epikondylit) känner man smärta i yttre delen av armbågen. Smärtan orsakas av en lokal skada och inflammation på de närliggande senorna och ledbanden. Majoriteten av musklerna vid armbågen kontrollerar också handledens rörelser. Skadan kallas tennisarmbåge eftersom den är vanlig bland tennisspelare, men man kan också drabbas på grund av att man har ägnat sig åt någon annan ensidig, återupprepad aktivitet. Till exempel är skadan vanlig bland mekaniker, målare, trädgårdsarbetare, och människor som spenderar mycket tid framför en dator (musarm).

"Det känns svårt att utföra vanliga aktiviteter där arm och handled används."

Tennisarmbåge känns till en början som gradvis intensifierad smärta på utsidan av armbågen. Smärtan kan försvinna på ett par dagar om man vilar armen, men fortsätter man de monotona rörelserna kan den bli värre med tiden. Det känns smärtsamt om man trycker på armbågen eller om man slår i den. Smärtan kan strömma ner i underarmen eller uppåt mot överarmen. Eftersom musklerna försvagats kan det kännas svårt att utföra vanliga aktiviteter där arm och handled används, som att vrida ett dörrhandtag eller lyfta en kopp. Smärta och stelhet kan kännas i andra intilliggande delar av den skadade armen, som till exempel axeln och nacken eftersom kroppen försöker kompensera för smärtan i armbågen.

Golfarmbåge (medial epikondylit) är mindre vanligt än tennisarmbåge, men smärtan är lika påtaglig. Denna skada påverkar senorna och ledbanden på insidan av armbågen. Även för golfarmbåge gäller att skadan allvarligt kan påverka en persons dagliga sysslor, som att öppna ett lock på en burk, lyfta någonting lätt eller att skriva, eftersom musklerna i hela armen riskerar att försvagas kraftigt.

Smärtor i armbågen kan också vara ett resultat av en skada i en annan del av kroppen, t ex nacken eller axlarna. Genom en fysisk undersökning kan detta fastställas av en kiropraktor. Vad som än orsakat skadan är det viktigt att få den undersökt, diagnostiserad och behandlad innan problemen blir så allvarliga att de påverkar ens dagliga aktiviteter.

En kiropraktor koncentrerar sig på musklerna, senorna och lederna i fråga och kombinerar flera olika behandlingstyper för att korrigera orsaken till skadan, underlätta armens funktion och minska symptomen. Kiropraktorn kan också ge dig råd om hur du ska ändra dina dagliga aktiviteter och tala om vad du själv kan göra för att underlätta för dig själv.