Whiplash eller ”pisksnärtskada” är en skada i nacken som ofta ger nacksmärta och huvudvärk av varierande intensitet. Vanligast är att whiplash uppkommer i samband med trafikolyckor och då särskilt vid kollision bakifrån. Skadan uppstår när nacken trycks bakåt och sedan slungas framåt med hård kraft. Kiropraktisk behandling kan minimera smärtan under tiden läkningen pågår men också påskynda själva läkningsprocessen.


Whiplash orsakas av att huvudet kastas i olika riktningar och hals och nacke sträcks. Den absolut vanligaste orsaken till skadan är i samband med bilolyckor när en person blir påkörd bakifrån. Vid påkörning bakifrån slungas huvudet på den som blir påkörd bakåt och framåt mycket kraftigt och sträckningar uppstår som i sin tur kan orsaka skelett- och mjukdelsskador. Whiplash kan även ha sitt ursprung i andra typer av olyckor, till exempel påkörning från sidan, ridolyckor eller stötvåld framifrån, som vid fall- eller dykolyckor.

"vanligaste symptomet: smärta i nacken och huvudvärk"

De vanligaste symptomen på whiplashskador är smärta i nacken och huvudvärk, men man kan också uppleva problem med att fokusera blicken, ringningar i öronen, illamående, yrsel och stickningar/domningar i armarna eller andra kroppsdelar.

whiplash

Whiplash tar sig olika uttryck beroende på hur allvarlig skadan är:

  • Grupp 1 är en lättare form av skada som den drabbade känner av inom ett par dagar efter olyckan. De lättare whiplashskadorna läker i allmänhet inom sex månader och kan behandlas effektivt av en kiropraktor.
  • Grupp 2 är en svårare sorts åkomma som gör att man får problem att röra nacken. Man känner vanligtvis av smärtan inom två dygn efter att olyckan skett och man kan ha behov av att sjukskriva sig. Kiropraktisk behandling hjälper även i dessa fall, men det kan ta 6 månader till två år innan skadan är helt läkt.
  • Grupp 3 är den mest allvarliga formen av whiplash som den drabbade känner av mer eller mindre direkt efter olyckan. I vissa fall har det i samband med olyckan även blivit skador på nervsystemet eller på diskarna i nacken. Läkningsprocessen efter de mest allvarliga formerna av whiplash är lång – ibland kan det ta många år. I vissa fall kan akuta kirurgiska ingrepp behövas för t ex frakturer.


En whiplashskada kan vanligtvis behandlas effektivt av en kiropraktorEn whiplashskada kan vanligtvis behandlas effektivt av en kiropraktor, beroende på hur allvarlig skadan är. Kiropraktorn undersöker noggrant det drabbade området i nacken och diagnostiserar problemet. Om inga andra utvärderingar är nödvändiga kan kiropraktorn göra en lätt manipulering för att påverka lederna. Även stretching och mjukdelsbehandling är en del av vården och nödvändig för goda resultat. Behandlingen skiljer sig från person till person, beroende på hur kraftig skadan visar sig vara.

För att minimera risken att drabbas av whiplash ska man tänka förebyggande. Ta en titt på bilen eftersom trafikolyckor är den vanligaste orsaken till att skadan uppstår. Ställ in nackstödet så dess mitt är i samma höjd som mitten av ditt bakhuvud. Använd alltid säkerhetsbälte.

Din nacke kommer dessutom att tacka dig för om du i ditt vardagliga liv slappnar av i axlarna, sitter rak i ryggen och sover på en bra madrass med en kvalitetskudde under nacke och huvud.