I tusentals år har manuell justering eller manipulation av ryggraden och kroppens övriga leder gjorts. Så tidigt som 2700 f Kr beskriver kinesiska skrifter att ryggmanipulation kan minska ryggsmärta. Ordet kiropraktik kommer från grekiskans cheir som betyder hand och praktos som betyder göra.

1500 f Kr beskrevs i grekiska skrifter samma som i de kinesiska drygt 1000 år tidigare. Den grekiske fysiologen Hippocrates (460-375 f Kr) kallad ”läkekonstens fader” skrev om vikten av manuell manipulation i ett dokument där han bland annat påstod följande:

”Lär kunskap om ryggraden för att den kan vara källan till många sjukdomar”


Den som moderniserade kiropraktiken och som också döpte DD Palmerbehandlingsformen till kiropraktik (göra för hand) var kanadensaren Daniel David Palmer som levde i Davenport, Iowa, USA. 1895 utförde han den första kiropraktiska behandlingen och två år senare startade han Palmer School of Chiropractic i Davenport, en skola som än idag utbildar kiropraktorer.

Daniel David Palmer vände sitt intresse mot den naturliga läkekonsten efter 20 års arbete som biodlare och jordbrukare. Han var intresserad av all vetenskap och ägnade sig till en början åt den dåtida populära vårdformen ”magnetic healing”. I mitten av 1890-talet mötte han Harvey Liliard, en man som varit döv i 17 år. Kiropraktikens historiaNär Palmer behandlade honom genom att trycka mot ryggraden fick Liliard hörseln tillbaka. DD Palmer gjorde antagandet att det var störningar i nervsystemet som låg bakom Harvey Liliards dövhet och började utveckla kiropraktiken. DD Palmer förde över sitt brinnande intresse för kiropraktik till sin son Bartlet Joshua Palmer. Vid hans död var kiropraktiken en stor del av det amerikanska hälsovårdssystemet. Det kiropraktiska systemet har sen dess fortsatt att förfinas och vidareutvecklas bland annat genom prövning i vetenskapliga studier. Kiropraktiken är dessutom unik på det sättet att yrket har internationella kriterier när det gäller utbildningen.

Sveriges första kiropraktor startade sitt arbete 1921. Diplomerade Chiropraktorers Förening som numer heter Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) bildades 1936. 1989 gav riksdagen legitimation till gruppen kiropraktorer med utländsk examen. Tio år senare (1999) sänkte riksdagen legitimationskraven för kiropraktorer i Sverige genom att avskaffa kravet på högskolestudier enligt internationell standard. Därför arbetar idag kiropraktorer med olika utbildning bakom sig i Sverige, dels de med svensk utbildning som inte svarar upp mot de internationella kriterierna, dels de som utifrån de internationella kriterierna tillgodogjort sig utbildningen utomlands. Branschorganisationen LKR där legitimerade kiropraktorer med utbildning enligt de internationella kriterierna är organiserade räknar idag runt 170 aktiva medlemmar.