Syftet med en kiropraktisk examen är att förse primärvården med säkra och kompetenta kiropraktorer. En examen innebär en gedigen kunskap och förståelse för mänskliga strukturer och funktioner i både hälsa och sjukdom. Den betyder också att studenterna utvecklat diagnostiska och terapeutiska färdigheter på hög nivå i kombination med ett kritiskt synsätt och livslångt lärande.

Stor vikt läggs vid den teoretiska grunden för färdigheterna, som bygger på kunskap och förståelse för anatomi, fysiologi, biokemi, biomekanik, diagnostik, radiologi och andra närliggande medicinska fackområden. Utbildningen som kiropraktorerna genomgår är mycket grundlig och krävande. De studenter som antas till den kiropraktiska högskolan går igenom en femårig akademisk utbildning med ett innehåll som liknar läkarutbildningen. Kurserna omfattar fördjupade studier i anatomi, fysiologi, patologi, neurologi, diagnostik, ortopedi, radiologi, biomekanik och ryggradsjusterande tekniker.

Den kiropraktiska utbildningens primära fokus är att lära studenterna hur de identifierar och effektivt behandlar en brett spektra av olika muskuloskeletala problem. Därigenom kan de minska patientens smärta och obehag, underlätta effektiv och korrekt läkning och återställa kroppens normala rörelsefunktioner och förbättra den allmänna hälsan. För att kunna behandla sådana tillstånd lär sig studenterna ett antal olika metoder och kiropraktiska tekniker för att justera ryggraden och extremiteterna. Dessutom omfattar utbildningen mjukdels- och muskelterapi, stretching, ultraljudsbehandling och elektroterapi (IFT). Genom de kiropraktiska justeringsteknikerna lär sig studenterna hur de kan hjälpa lederna att återfå sin fulla funktion och påverka kroppen positivt genom nervsystemet.
Även andra aspekter på hälsan betonas, inklusive kost, näring, motion, stretching och välbefinnande. Studenterna får även grundlig träning i att identifiera sjukdomar och tillstånd som ligger utanför kiropraktorns behandlingsområde och som kan behöva annan medicinsk vård.

Under det sista året gör studenterna sin praktik på skolkliniken, där de möter och behandlar patienter under vägledning av erfarna kiropraktorer och annan sjukvårdspersonal. På kliniken får studenterna idealiska förutsättningar för att utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till problemlösning, där teoretiskt kunnande integreras med praktisk klinisk kompetens.
Kontinuerlig utbildning
I de flesta länder förväntas praktiserande kiropraktorer delta i årliga seminarier för att uppdatera sina kunskaper och bibehålla en hög kompetensnivå.

Studier efter examen
Många kiropraktorer väljer att vidga eller fördjupa sin kompetens och kunskap genom kompletterande studier efter examen. Det finns flera områden att specialisera sig inom: sport, neurologi, radiologi, rehabilitering, ortopedi, pediatrik, forskning och djurkiropraktik.

Standard för utbildning
Det europeiska rådet för kiropraktisk utbildning (ECCE) är en oberoende internationell organisation, som grundats av yrkesverksamma kiropraktorer i Europa, för att ackreditera och re-ackreditera de högskolor som utbildar kiropraktorer.
Målet för ECCE är att kvalitetssäkra de kiropraktiska utbildningarna enligt en vedertagen standard. För närvarande har ECCE ackrediterat fyra utbildningsprogram i Europa. Två av dem ges i universitetsmiljö, vid University of Glamorgan i Wales och vid Syddansk Universitet i Danmark. Programmet vid Anglo-European College of Chiropractic i England är validerat av University of Bournemouth och ytterligare ett program ges på Institut Franco-Europeen de Chiropratique (IFEC) i Paris, Frankrike.