Djur

Hur många behandlingar behöver mitt djur?
Det är väldigt inpiduellt och skiljer sig från djur till djur. Många olika faktorer påverkar hur djuret svarar på behandling; ålder, ras, kondition, hur länge djuret har haft problem, svårighetsgrad på problemet och aktivitetsnivå hos djuret.

Målet med kiropraktisk behandling är att upptäcka om det finns en neurologisk dysfunktion i ryggraden och tillhörande leder och därefter återställa rörlighet och funktion i dessa. Kondition och styrka på de omgivande musklerna och ligamenten i leden är viktiga för att kunna upprätthålla rätt funktion och ge nödvändigt stöd och stabilitet.

Generellt kan man säga att akuta och mindre skador kommer att reagera snabbare på behandling än kroniska skador. Detta beroende på att de kroniska skadornas stödjande muskler och ligament ofta är i för dåligt skick för att kunna bibehålla de korrigeringar som kiropraktorn gör. Det tar också längre tid för kroppen att ställa om, acceptera och upprätthålla dessa nya korrigeringar. I varje enskilt fall ges en prognos och en behandlingsplan baserad på den information som framkommer vid undersökningen.

Uppföljning och vård
Detta beror mycket på det enskilda djuret. En del djur visar omedelbara förbättringar efter bara en behandling. Vi rekommenderar dock alltid minst 24 timmars vila efter behandling. I de flesta fall behöver hästar och hundar 1-2 dagars vila efter en behandling. Justeringen kommer då till sin rätt och djuren får möjlighet att återgå till sitt naturliga tillstånd.

Vi kan ge dig vissa övningar för att förbättra rörligheten hos ditt djur. Du kan få råd hur du skall förbättra hälsan hos ditt djur och förhindra upprepade skador.

Kommer kiropraktisk behandling vara smärtsamt för mitt djur?
En kiropraktisk justering är en mycket specifikt, liten, snabb tryckrörelse längs ledytorna som hjälper till att få leden rörlig igen. Justeringarna påverkar ben, muskler, senor och ligament. De skadar inte ditt djur.

Hur kan en kiropraktor justera något så stort som en häst?
Trots att hästar har en mycket stor och kraftig muskelmassa vid ryggraden är ryggradens kotor flexibla och relativt lätta att manipulera med ett minimun av kraft. Om rätt teknik används påverkas inte ligamenten negativt.