Kiropraktorn ställer frågor och gör en undersökning som vanligtvis innehåller en analys av hästens hållning och rörelseschema.

Kiropraktorn bedömer symmetrin och balansen i både rörelser och muskler. Ofta kan man se att det skiljer i muskelmassa eller toning mellan vänster och höger sida, vilket inte är normalt för en frisk häst. Vanligtvis känner ryttaren eller ägaren till de områden där hästen reagerar olika från sida till sida. Kiropraktorn tittar på hur hästen håller huvudet. Är hållningen och nackens position onormal kan det indikera att hästen har problem. Kiropraktorn tittar också på hovar och ben och deras placering i relation till hållningen.

UndersökningKiropraktorn tittar på och utvärderar sen rörelserna i hästens ryggrad och lemmar, för att se om de är symmetriska och känner på musklerna runt ryggraden. Här kan kiropraktorn finna och bedöma eventuella muskelkramper och svullnader, och varma eller kalla områden, som kan indikera en förändring i cirkulationen. Hästens rörelseschema kan visa på hälta, svaghet, störning eller stelhet i höften, förkortad steglängd, snubblande, okoordinerade rörelser eller begränsad rörlighet.

För att kiropraktorn så korrekt som möjligt skall kunna bedöma ditt djur, kan det vara nödvändigt för dig att informera om de diagnoser som den behandlande veterinären har ställt. Likaså visa röntgenbilder och berätta om behandlingar som gjorts eller föreslagits. Det är mycket viktigt att du ger så komplett information som möjligt om djurets sjukdomshistoria.
Med hjälp av denna information kan din veterinär och din kiropraktor avgöra om kiropraktik kan hjälpa ditt djur.